Jeśli stan zdrowia utrudnia funkcjonowanie w pracy, a nawet grozi koniecznością przejścia na rentę, można skorzystać z programu prewencji rentowej. Co roku bierze w nim udział około 75 tys. osób.
ZUS kieruje na turnusy prewencyjne przede wszystkim osoby cierpiące na choroby narządów ruchu, układów krążenia i oddechowego, a także po leczeniu nowotworów tzw. kobiecych. Może wysłać na leczenie sanatoryjne osoby zagrożone niezdolnością do pracy, pobierające już zasiłki chorobowe i rehabilitacyjne, które nie pracują z powodu złego stanu zdrowia, ale także już pobierające okresowe renty z tytułu niezdolności do pracy, rokujące powrót do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.
W dodatku (inaczej niż ze skierowaniem z NFZ) leczenie sanatoryjne z ZUS jest absolutnie bezpłatne. Zakład finansuje zabiegi, zakwaterowanie, wyżywienie, a nawet koszty dojazdu najtańszym środkiem transportu.