Chorzy skierowani na leczenie do sanatorium ponoszą część kosztów z własnej kieszeni. Płacą za wyżywienie i zakwaterowanie. Opłaty te ustala minister zdrowia. Właśnie przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, który zmienia wysokość należności. Od 1 października dopłaty pacjentów do wyżywienia i zakwaterowania wzrosną średnio o 3,7 proc., czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w 2012 roku. Tylko osoby, które w tym dniu będą już w trakcie pobytu w sanatorium, zapłacą niższe stawki.
Konieczność podwyższenia opłat Ministerstwo Zdrowia tłumaczy wzrostem cen produktów spożywczych, energii i gazu. Dopłaty pacjentów do zakwaterowania wzrosną od 0,30 do 1,30 zł za dobę. Za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym o najwyższym standardzie kuracjusz zapłaci poza sezonem 28,50 zł, a od maja do września – 35, 80 zł. Obecnie opłaty te wynoszą odpowiednio 27, 50 i 34,50 zł.
Z propozycją resortu zdrowia nie zgadzają się jednak same uzdrowiska. Występowały do ministra o urealnienie dopłat o wskaźnik inflacji, ale chcą, aby zaczęły obowiązywać jak najszybciej.
– Naszym zdaniem zmiana stawek powinna wejść w życie z chwilą ogłoszenia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a nie dopiero pod koniec roku. Wnioski w tej sprawie przedłożymy do resortu zdrowia – zapowiada Jerzy Szymańczyk, prezes Unii Uzdrowisk Polskich.
Etap legislacyjny
Projekt