Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Mogą ją otrzymać osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowie rodziny zgłoszeni do NFZ do objęcia nim. EKUZ można też wyrobić dzieciom.
Reklama
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane w Polsce jest honorowane także w pozostałych krajach UE. Dzięki temu podczas urlopu np. we Włoszech czy Hiszpanii osoba, która nagle zachoruje lub ulegnie wypadkowi, może liczyć na pomoc lekarską.
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Mogą ją otrzymać osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowie rodziny zgłoszeni do NFZ do objęcia nim. EKUZ można też wyrobić dzieciom. Należy je dopisać do wniosku o wydanie karty. Ta jest ważna przez pół roku, a w przypadku emerytów nawet 5 lat. Wraz z utratą prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce ważność traci też EKUZ. Wówczas fundusz ma prawo domagać się od pacjenta zwrotu kosztów leczenia za granicą.
Pacjent z Polski posiadający EKUZ i wymagający opieki medycznej w czasie pobytu za granicą ma prawo do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują mieszkańców danego kraju. W większości państw UE trzeba liczyć się z tym, że za część udzielonych usług należy zapłacić z własnych środków. To efekt obowiązywania tzw. zasady współpłacenia (np. pacjent ponosi koszty hotelowe pobytu w szpitalu). Przed wyjazdem warto więc sprawdzić, na jaki zakres bezpłatnej pomocy można liczyć w kraju, do którego udajemy się na urlop. EKUZ nie jest honorowany w prywatnych gabinetach lekarskich. Aby uniknąć wysokich kosztów leczenia w tego typu placówkach lepiej wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
EKUZ powinien wystarczyć do bezpłatnego uzyskania świadczenia w stanach nagłych. Nie pokrywa natomiast kosztów leczenia planowego.
Pacjent, który mimo posiadania karty musiał pokryć koszty leczenia w publicznej placówce za granicą z własnych środków, może ubiegać się o ich zwrot w NFZ po powrocie do kraju. W tym celu powinien złożyć odpowiedni wniosek w oddziale funduszu.
Jeżeli NFZ uzna roszczenia zwraca koszty świadczenia, które są refundowane przez państwo, w którym przebywał pacjent. Zwrot ustalany jest przez tamtejsze instytucje finansujące powszechny system opieki zdrowotnej.