Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Mogą ją otrzymać osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowie rodziny zgłoszeni do NFZ do objęcia nim. EKUZ można też wyrobić dzieciom.
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane w Polsce jest honorowane także w pozostałych krajach UE. Dzięki temu podczas urlopu np. we Włoszech czy Hiszpanii osoba, która nagle zachoruje lub ulegnie wypadkowi, może liczyć na pomoc lekarską.
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Mogą ją otrzymać osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowie rodziny zgłoszeni do NFZ do objęcia nim. EKUZ można też wyrobić dzieciom. Należy je dopisać do wniosku o wydanie karty. Ta jest ważna przez pół roku, a w przypadku emerytów nawet 5 lat. Wraz z utratą prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce ważność traci też EKUZ. Wówczas fundusz ma prawo domagać się od pacjenta zwrotu kosztów leczenia za granicą.