Przed wyjazdem na zagraniczny urlop należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia ona do bezpłatnego leczenia.
Osoba ubezpieczona w NFZ, która posiada aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może być pewna, że w sytuacji, gdy będzie wymagała pilnego leczenia w czasie pobytu w kraju członkowskim UE, fundusz pokryje jego koszty.
Karta nie uprawnia natomiast do odbycia za granicą leczenia planowego. Oznacza to, że jej posiadanie nie wystarcza do odbycia na koszt NFZ np. wcześniej zaplanowanego zabiegu chirurgicznego w zagranicznej klinice. EKUZ pozwala na korzystanie z opieki tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.