Od lipca firmy znów będą mogły przekazywać leki szpitalom. To poprawi sytuację pacjentów, których nie stać na drogie terapie.
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zmienia jeden z przepisów dotyczących zasad refundacji leków. Nowe brzmienie art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej precyzuje, jakie formy zachęty odnoszące się do takich farmaceutyków są niedozwolone i wobec kogo nie wolno ich stosować. Zgodnie z nowym przepisem zakazane będą m.in. programy lojalnościowe, darowizny, nagrody, wycieczki i inne korzyści majątkowe i osobiste kierowane do osób indywidulanych – świadczeniobiorców (czyli pacjentów) oraz osób uprawnionych (czyli lekarzy).
– To oznacza, że działania, np. darowizny skierowane do świadczeniodawców, czyli szpitali, nie są zachętami w rozumieniu tego przepisu – tłumaczy Paulina Kieszkowska-Knapik, partner w kancelarii Backer & McKenzie.
Przepis precyzuje także, komu zachęt odnoszących się do leków refundowanych nie wolno stosować. Wymienia firmy farmaceutyczne, hurtowników, właścicieli i kierowników aptek oraz aptekarzy.
Zdaniem dyrektorów szpitali lepiej byłoby, gdyby zmienione przepisy wprost wyłączyły ich placówki spod zakazu przyjmowania darowizn.
– Tylko konkretne zapisy są w stanie rozwiać obawy firm farmaceutycznych przed wysokimi karami finansowymi, które grożą im za stosowanie niedozwolonych zachęt – podkreśla Andrzej Mazur, dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Od początku stycznia, kiedy weszła w życie ustawa refundacyjna, producenci leków refundowanych całkowicie zaprzestali bowiem ich nieodpłatnego przekazywania placówkom medycznym. W efekcie pokrzywdzeni byli pacjenci. Szpitale, które są w złej kondycji finansowej, całkowicie zaprzestały bowiem kupowania drogich leków, które wcześniej dostawały z darów. Na zmianę prawa czekały przede wszystkim placówki psychiatryczne, które większość leków innowacyjnych dostawały nieodpłatnie. Przykładowo Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie do końca ubiegłego roku otrzymywał od firm farmaceutycznych produkty o wartości od 700 tys. do nawet miliona złotych rocznie. Obecnie szpital musi kupować leki za pieniądze z kontraktu z NFZ, co pogorszyło jego sytuację finansową.

Od początku roku producenci leków zaprzestali ich nieodpłatnego przekazywania szpitalom

Zmienione przepisy ustawy refundacyjnej powinny zacząć obowiązywać 30 czerwca. Tego dnia ma wejść w życie nowela ustawy o działalności leczniczej. Na razie trafiła do podpisu do prezydenta.
Etap legislacyjny
Czeka na podpis prezydenta