Informatyzacja systemu ochrony zdrowia, m.in. stworzenie elektronicznych kont pacjenta rejestrujących historię choroby, wyniki badań, wizyty lekarskie - to rozwiązania, które poprawią działanie systemu ochrony zdrowia i jakość leczenia - mówili w czwartek eksperci.

Podczas zorganizowanego w Warszawie Europejskiego Forum Polityki Zdrowotnej i E-Zdrowia prezentowano pomysły na cyfrowe wspomaganie ochrony zdrowia.

"Informatyzacja systemu ochrony zdrowia, czyli cyfrowe przetwarzanie informacji o zdrowiu, jest kluczem do budowy nowego systemu ochrony zdrowia, do obniżenia kosztów, zmierzenia tego, co się faktycznie dzieje" - mówił dyrektor Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia dr inż. Zygmunt Kamiński. Dodał, że obecnie polityka zdrowotna opiera się na domniemaniach, a nie twardych danych.

Przypomniał, że w Polsce od wielu lat pojawiają się różne próby i pilotażowe programy informatyzacji systemu ochrony zdrowia, które pokazują, jak trudno jest zbudować dobre rozwiązanie.

Reklama

Jeżeli pacjent będzie "ucyfrowiony", to całą obsługę techniczną przejmą komputery, a lekarz będzie miał więcej czasu na rozmowę z pacjentem. Ponadto, jeżeli zajrzy do historii leczenia, będzie mógł uniknąć zapisania terapii, która wcześniej okazała się nieskuteczna. To dałoby oszczędności, lepszą jakość leczenia - przekonywał Kamiński

Jak podkreślił, na podstawie gromadzonych danych tworzone będą statystyki, które pozwolą na tworzenie strategii ochrony zdrowia i lepszą profilaktykę. "Lekarz, znając ogólny stan zdrowotny pacjenta na podstawie wszystkich danych zgromadzonych na elektronicznym koncie, będzie mógł starać się zapobiec prawdopodobnym problemom zdrowotnym, zamiast leczyć już rozwiniętą chorobę" - zaznaczył.

Reklama

W jego ocenie, przygotowywane przez rząd rozwiązanie w zakresie cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, czyli Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizowania i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, tzw. Platforma P1, to szansa na zbudowanie w Polsce dobrego systemu e-zdrowia. Wyraził nadzieję, że prace nad tym projektem będą realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wiceprezes zarządu firmy informatycznej Kamsoft Grzegorz Mródź podkreślił, że na bazie danych zgromadzonych w elektronicznym koncie pacjenta można budować profil zdrowotny pacjenta, który jest dokładniejszy niż ogólny wywiad lekarski, ponieważ zawiera dane z różnych placówek medycznych.

Jak wyjaśnił, na podstawie zebranych danych możliwe byłoby także realne przewidywanie przyszłego zdrowia pacjenta, a lekarz mógłby skupić się na "projektowaniu zdrowia pacjenta".

Jak mówił ekspert informatyki w ochronie zdrowia dr Rooger Wallhouse, w Anglii jest wprowadzana informatyzacja systemu ochrony zdrowia, a pacjenci mają już indywidualne bazy danych o swoim leczeniu. "Lekarze jeszcze w małym stopniu korzystają z dostępu do tych baz danych, ponieważ nie mają takiej praktyki" - ocenił.

Wallhouse poinformował, że Wielka Brytania zaplanowała wprowadzanie oszczędności w systemie ochrony zdrowia. Jednym z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które ma temu służyć, jest nastawienie na odejście od kosztownego leczenia pacjentów w szpitalach na rzecz tele-leczenia w przypadku chorób przewlekłych. Dodał, że badania prowadzone w tym zakresie pokazały, że skuteczność tej formy leczenia.

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ), tworzony przez informatyczną firmę Kamsoft, ma ułatwić dostęp do opieki zdrowotnej. Pacjent, który zdecyduje się na udział w systemie, otrzyma anonimowe indywidualne konto zdrowotne, na którym gromadzone będą informacje o jego zdrowiu, wynikach badań laboratoryjnych, zażywanych lekach i wizytach lekarskich. W elektronicznej kartotece pacjenta będzie można także umieszczać pliki np. z dotychczasowymi prześwietleniami. System jest testowany, a dostęp do niego ma być dobrowolny i bezpłatny.