Poszkodowani wskutek błędu medycznego mogą skorzystać z uproszczonej procedury dochodzenia swoich roszczeń.
Szybką ścieżkę dochodzenia roszczeń wprowadziła nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, która obowiązuje od 1 stycznia. Zgodnie z nią pokrzywdzony podczas leczenia w szpitalu nie musi już dochodzić swoich praw przed sądem. Może przekazać swoją sprawę do rozpatrzenia specjalnej komisji, która orzeknie, czy należy mu się odszkodowanie. Komisje powołali wszyscy wojewodowie. Postępowanie przed nimi ma być szybsze i tańsze niż przed sądem cywilnym. To gremium nie będzie bowiem orzekało o winie lekarza, a jedynie czy doszło do tzw. zdarzenia medycznego. Jego ustawowa definicja jest dosyć szeroka. Może być nim zakażenie szpitalne, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać odszkodowanie z błąd medyczny
W pełnej wersji artykułu:
- Czym jest zdarzenie i błąd medyczny
- Jak działają komisje wojewódzkie
- Co ocenia komisja
- Jak wygląda procedura uzgodnienia wysokości odszkodowania
- Czy wykupywać polisę