Do końca 2022 r. przesunięto termin uruchomienia bazy pytań do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów. Natomiast baza zagadnień na Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) została opublikowana zgodnie z planem i będzie stanowić podstawę do stworzenia testu już na najbliższy egzamin w lutym przyszłego roku.
Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 16 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1291) wprowadziła zasadę, że pytania na LEK i PES wraz z odpowiedziami mają być publikowane na stronie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) po siedmiu dniach od egzaminu. Testy będą się składać w 70 proc. z pytań pochodzących z ogólnodostępnej bazy.
Resort zdrowia poinformował, że w związku z wynikającymi z epidemii trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby pytań egzaminacyjnych przesunięto termin uruchomienia bazy pytań do PES do 31 grudnia 2022 r. Tłumaczył to m.in. długim okresem procedowania ustawy w parlamencie, spowodowanym epidemią COVID-19, a także zwiększeniem zadań CEM w związku z koniecznością dostosowania egzaminów specjalizacyjnych wszystkich grup zawodowych do warunków epidemicznych (wiele terminów zostało przesuniętych w czasie) oraz zaangażowaniem potencjalnych twórców pytań w walkę z epidemią.
Udało się natomiast opracować bazę pytań do Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Została ona opublikowana 15 października br.
Przypomnijmy, kwestia dostępu do pytań z egzaminów lekarskich jest dość złożona. Do niedawna obowiązywała zasada, że testy są jawne dopiero po upływie pięciu lat od ich przeprowadzenia. Jednak na mocy lipcowej nowelizacji mają się one składać w 70 proc. z pytań z bazy. Ta zasada będzie obowiązywać również przy nowym, wprowadzanym tą nowelą Państwowym Egzaminie Modułowym (PEM). Jednak pozostałe 30 proc. pytań będzie udostępnianych dopiero po roku od pierwszego użycia. Nowela wprowadziła też nowy egzamin dla lekarzy obcokrajowców (LEW). Przy nim jest powielana pięcioletnia bariera w dostępie do testów. W maju NSA uznał, że obowiązek udostępniania pytań egzaminacyjnych nie może być ograniczony i wynika to wprost z konstytucji (I OSK 2466/19).
Środowisko medyczne jest jednak podzielone w ocenie wprowadzonego ustawą rozwiązania. Nie brakuje głosów, że obniży to jakość kształcenia.