Mimo heroicznych starań personelu medycznego, zaangażowania urzędników i pracowników także NFZ zdarzają się sytuacje trudne i frustrujące, a nawet mogące stanowić zagrożenie zdrowia i życia pacjenta – wskazał p.o. prezes Funduszu w piśmie do RPO.

P.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak odpowiedział na pismo rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara skierowane do niego 15 października. Odpowiedź opublikowano w czwartek na stronie biura rzecznika.

RPO wskazywał w liście m.in. na brak wolnych miejsc w szpitalach dla pacjentów z koronawirusem oraz tych cierpiących na inne choroby, na niedostatki sprzętu medycznego, zwłaszcza respiratorów, na niewystarczającą liczbę stanowisk intensywnej terapii wraz z personelem oraz na doniesienia o kolejkach karetek przed szpitalami i o zgonach pacjentów w karetkach.

P.o. prezes Funduszu wskazał w odpowiedzi, datowanej na 4 listopada, że w chwili obecnej – jak zgodnie oceniają specjaliści z dziedziny epidemiologii i zdrowia publicznego – Polska znajduje się w szczycie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

"Pomimo heroicznych starań personelu medycznego zarówno w szpitalach, jak i w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, pomimo zaangażowania urzędników, w tym również pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, zdarzają się sytuacje trudne i frustrujące, a nawet mogące stanowić zagrożenie zdrowia i życia pacjenta" – napisał Nowak.

Zapewnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia stale monitoruje sytuację dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów, a na wszelkie przejawy istnienia nieprawidłowości czy ograniczenia tej dostępności stara się reagować bez zbędnej zwłoki.

Ponadto – jak podkreślił – Fundusz dokłada wszelkich starań, by liczbę takich sytuacji zredukować do minimum. "W tym celu dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ stale monitorują sytuację na swoim terenie, będąc w stałym kontakcie z urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi oraz dyrektorami szpitali. Codziennie zbierają informacje dotyczącą dostępności łóżek oraz respiratorów w szpitalach dedykowanych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2" – przypomniał p.o. prezes NFZ.

Nowak przekazał, że w Funduszu działa zespół, którego celem jest m.in. monitorowanie i reagowanie na obecną sytuację w systemie ochrony zdrowia. Zwrócił uwagę m.in. na wprowadzenie wyceny świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych i leczonych w związku z leczeniem COVID-19, opłaty ryczałtowej za gotowość do transportu sanitarnego, zasad finansowania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, finansowanie wstępnej kwalifikacji pacjenta typu pretriage czy opłatę za pobyt pacjentów w izolatorium, jak również wycenę świadczeń za gotowość punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Dodatkowo – jak wyliczył – wprowadzono opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

Zwrócił też uwagę, że wprowadzono m. in. wycenę porad i teleporad udzielanych przez lekarzy na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Przypomniał, że umożliwiono kierowanie na wykonanie testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarzy rodzinnych. Efektem tych zmian jest rosnąca liczba punktów pobrań na obecność wirusa, jak również wykonywana dobowa liczba testów.

Zaznaczył, że wypracowano też m. in. sposób przekazywania dodatkowych pieniędzy dla personelu medycznego walczącego na pierwszej linii frontu z pandemią.

P.o. prezes NFZ wskazał, że na stronach Funduszu zamieszczane są informacje dla pacjentów i dla świadczeniodawców o sytuacji, w tym wykaz podmiotów leczniczych, w których można uzyskać pomoc medyczną w czasie pandemii. Stwierdził też, że intensywnie działa Telefoniczna Informacja Pacjenta, gdzie konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania pacjentów. Dodał, że NFZ rozpoczął też emisję cyklu filmów edukacyjnych "Bezpieczni w czasie epidemii" i prowadzi akcję promującą zasłanie nosa i ust w przestrzeni publicznej pod hasłem "Maskuj się".

Nowak zaznaczył, że w Funduszu działa również zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej. W odniesieniu do funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych Nowak wskazał, że SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

"Sytuacja dotycząca dostępności wolnych łóżek w szpitalnych oddziałach ratunkowych jest bardzo dynamiczna, szczególnie obecnie, gdy mamy do czynienia z wykładniczą eskalacją pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2" – ocenił p.o. prezes Funduszu.