Takie zapisy znalazły się w ustawie, która pojawiła się na stronach Sejmu. Projekt trafił tam jako poselski, choć powstał w rządzie. Jutro ma być rozpatrzony na posiedzeniu Sejmu.

Jednym z najgłośniejszych sporów w ostatnich dniach był ten z samorządami lekarskimi - w świetle nowych przepisów Izby Lekarskie będą miały obowiązek wydać na polecenie wojewody lub ministra zdrowia pełną listę lekarzy, z imieniem i nazwiskiem oraz numerem wykonywania zawodu lekarzy, którzy mogą być oddelegowani do walki z COVID-19. Teraz OIL wskazywały, że mają związane ręce bo nie pozwala im na to prawo.