Do tworzenia na terenie placówek psychiatrycznych przestrzeni rekreacyjnych, z których będą mogli skorzystać chorzy, zachęca rzecznik praw pacjenta. Lecznice mogą ubiegać się w tym celu o dotację z programu „Sportowa Polska”.
Podkreślając, że aktywność fizyczna jest jedną z najważniejszych form leczenia niefarmakologicznego osób doświadczających kryzysu psychicznego, rzecznik zwrócił się do ministra sportu z prośbą o udzielenie wsparcia dla szpitali psychiatrycznych na cele związane z tworzeniem przyszpitalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zdaniem rzecznika oddziały psychiatryczne powinny mieć dostęp do terenu, który umożliwi pacjentom m.in. terapię ruchową obejmującą zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.
Rzecznik zwraca uwagę, że choć zgodnie z przepisami oddział psychiatryczny powinien mieć dostęp do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne, przy wielu potrzebach tego rodzaju inwestycje nie zawsze są jednak traktowane jako priorytetowe.
Minister sportu w odpowiedzi zapewnił, że szpitale psychiatryczne, podobnie jak inne podmioty chcące wybudować obiekty sportowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
Resort zaznaczył, że nie ma podstaw, by sam zainicjować taką inwestycję – decyzja w tym zakresie należy do przyszłego właściciela obiektu sportowego, którym w tym przypadku będzie organ prowadzący lub placówka medyczna.
Co do zasady poziom dofinansowania to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które są bezpośrednio zawiązane z funkcją sportową obiektu. Dlatego warunkiem udziału w programie jest posiadanie środków na wkład własny, trzeba mieć również pozwolenie na budowę lub stosowne zgłoszenie.