Od 1 października, a nie od 1 lipca, jak pierwotnie planowano, lekarze specjaliści będą mogli wypisywać recepty na darmowe leki dla seniorów. Nie udało się bowiem na czas uruchomić odpowiedniej funkcjonalności w systemie informatycznym.
Obecnie leki z tzw. listy 75+ mogą ordynować tylko lekarze rodzinni. Ma to umożliwić kontrolę nad tym, co senior zażywa i zapobiec nadużywaniu leków. W związku z postępem informatyzacji w ochronie zdrowia postulowano, by uprawnienie to rozszerzyć na innych lekarzy – teraz bowiem każdy z nich może mieć wgląd w wystawione pacjentowi e-recepty. Dzięki temu chory nie będzie musiał wracać od specjalisty do lekarza rodzinnego tylko po receptę, a także będzie mógł ją otrzymać np. przy wypisie ze szpitala.
Taką zmianę wprowadziła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590). Miała wejść w życie 1 lipca br., trzeba było bowiem odpowiednio przygotować system informatyczny. Niestety się to nie udało.
Na problem zwróciła uwagę Federacja Porozumienie Zielonogórskie, która domaga się od resortu zdrowia maksymalnego uproszczenia tego procesu i wprowadzenia mechanizmów automatyzujących analizę dotychczas wystawionych recept oraz ich realizacji przez seniorów. – Lekarz ani pielęgniarka, wystawiając e-receptę, nie powinni tracić czasu na wyszukiwanie wcześniejszych recept, liczby opakowań, terminów realizacji czy prowadzenie obliczeń, ile tabletek jeszcze pacjent posiada i czy przysługuje mu kolejna bezpłatna e-recepta. To wszystko powinno być robione przez system w komputerze – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes PZ i ekspert federacji ds. informatyzacji.
Resort zdrowia poinformował, że uruchomienie odpowiedniej funkcjonalności nastąpi 1 października 2020 r. Ma ona umożliwiać pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach przepisanych pacjentowi oraz do informacji o realizacji wystawionych mu recept. Będą one udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta – również innym specjalistom) w celu weryfikacji, jakie produkty są stosowane lub zalecane pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. Do tego czasu bezpłatne leki mogą być przepisywane na dotychczasowych zasadach, czyli przez lekarza rodzinnego, który taką weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej.