Obowiązek udostępniania pytań egzaminacyjnych nie może być ograniczony i wynika to wprost z konstytucji – przesądził NSA. Zdaniem środowiska lekarskiego umożliwi to dyskusję, czy pytania są dobrze skonstruowane oraz jaką wiedzę powinien mieć lekarz.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (I OSK 2466/19) jest przełomowy, mimo że już od przyszłego roku formuła egzaminów lekarskich ma się zmienić. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (czeka na ponowne rozpatrzenie przez Sejm, po tym, jak poprawki do niej wniósł Senat), będą się one w 70 proc. składać z bazy jawnych pytań. To jednak nie umniejsza znaczenia orzeczenia NSA. Wprowadza ona bowiem nowe egzaminy dla medyków i dostęp do pytań na nie pozostanie utrudniony. Poza tym wciąż nie wiadomo, kiedy ostatecznie wejdzie w życie, bo prace nad nią trwają już blisko półtora roku.

Długa droga do jawności