Pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, będą mogli pracować tylko w jednym miejscu. W Dzienniku Ustaw opublikowano w środę rozporządzenie w tej sprawie.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny, mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Dotychczas osoby udzielające świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19 w podmiotach leczniczych umieszczonych w specjalnym wykazie mogły udzielać świadczeń również w innych podmiotach leczniczych, czym – jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia – stwarzały ryzyko rozprzestrzeniania COVID-19 i zarażenia innych pacjentów.

Dlatego zdecydowano się wskazać krąg osób, które będą objęte ograniczeniami.

Reklama

Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach umieszczonych w wykazie nie będą mogły udzielać świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba że udzielając tych świadczeń, nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w tym w sytuacji udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Obowiązek powstrzymania się od pracy w innym miejscu poprzedzony będzie pisemną informacją podmiotu leczniczego doręczoną osobie zobowiązywanej. W pisemnej informacji określony będzie termin ograniczenia możliwości pracy w innych miejscach.