Ministerstwo Zdrowia do wykazu chorób podlegających obowiązkowi hospitalizacji dołącza chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, by zapobiegać jej rozprzestrzenianiu - wynika z projektu resortu zdrowia zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Wydanie rozporządzenia ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń i chorób zakaźnych i dostosowanie do aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2" - wynika z oceny skutków zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Jak wyjaśnia resort hospitalizacja jest środkiem przeciwepidemicznym, który ma na celu odosobnienie osób z chorobą zakaźną, bowiem charakteryzuje się ona wysoką śmiertelnością, szczególnie w określonym wieku i wśród osób z wysokiej grupy ryzyka.

Proponowane rozwiązanie doprecyzowuje, że obowiązkowej hospitalizacji podlegają również osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną wywołane wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.