Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował listę placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa.

We wtorek na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/) opublikowano listę podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2.

Dwa dni wcześniej prezes NFZ Adam Niedzielski podpisał zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarządzenie m.in. reguluje warunki rozliczania tych świadczeń, wskazując produkty rozliczeniowe i przypisane do nich stawki finansowe (np. opłaty za transport i pobyt pacjenta poddanego kwarantannie).

Ministerstwo zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformowało 4 marca, czyli w ubiegłą środę, a od piątku o kolejnych zachorowaniach. Według ostatnich danych w Polsce dotychczas potwierdzono 18 przypadków zakażenia koronawirusem. Chorzy są hospitalizowani m.in. w szpitalach we Wrocławiu, Raciborzu, Szczecinie, Krakowie, Ostródzie, Warszawie.