Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski podpisał w niedzielę zarządzenie w sprawie m.in. warunków rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Okazuje się, że ratownicy medyczni za gotowość do transportu sanitarnego dostaną 15 zł za godzinę

Zarządzenie reguluje zasady sprawozdawania i warunki rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-reguluje m.in. opłatę ryczałtową za gotowość, opłatę za transport, cenę za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie oraz za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 na oddziale szpitalnym lub Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W załączniku do zarządzenia czytamy o jakie stawki chodzi.

I tak za dobę gotowości dodatkowego zespołu transportowego w ramach działań związanych z koronawirusem NFZ płaci 720 zł. Oznacza to, że dwuosobowy zespół otrzyma 15 zł za godzinę pracy. Jeśli zespół wyjedzie, NFZ dopłaci 150 zł (za cały wyjazd). Wówczas wynagrodzenie ratownika wyniesie 18 zł.Jak mówił minister Łukasz Szumowski "to nie jest ustawa, która miała być papierowa". "Już w tej chwili NFZ ogłosił zasady finansowania działań związanych z koronawirusem; już w tej chwili do wojewodów poszły informację, że mają zgodnie z ustawą w porozumieniu z NFZ podpisać umowy na dodatkowe karetki. Te wszystkie działania byłyby niemożliwe bez tej ustawy" - podkreślił szef resoru zdrowia.

Minister zdrowia był pytany na konferencji prasowej w poniedziałek, czy w Polsce jest odpowiednia ilość lekarzy ze specjalizacją "choroby zakaźne" i czy jest wystarczająco dużo miejsc w szpitalach zakaźnych "Mamy ponad 1000 osób z taką specjalizacją (...). Miejsca w szpitalach zakaźnych mamy już od wielu tygodni monitorowane. Mamy przygotowane te oddziały na przyjęcie osób z koronawirusem i mamy plany powiększenia bazy łóżkowej co najmniej dwukrotnie w sytuacji, gdy będziemy tego potrzebowali” – deklarował minister