W tym roku może zniknąć nawet ok. 40–50 z ok. 1570 oddziałów rehabilitacyjnych działających obecnie oraz ponad 100 podmiotów z ok. 5100 dzisiaj świadczących refundowane usługi fizjoterapeutyczne – alarmuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF).
– Dramatycznym przykładem jest zamknięcie oddziałów rehabilitacji (neurologicznej i ogólnoustrojowej) w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Oddziałów, które przyjmowały małych pacjentów z całej Polski i uchodziły za jedne z najlepszych – podkreśla Maciej Krawczyk, prezes KIF.
Dodaje, że do samorządu z całej Polski spływają sygnały o planach zamknięcia kolejnych.
Powodem są straty, jakie te jednostki generują. A to z kolei wynika ze zbyt niskich wycen. Tymczasem na udzielenie świadczeń fizjoterapeutycznych, jak informuje KIF, czeka już 2 mln osób. Brak rehabilitacji ogranicza ich szansę na powrót do sprawności i powoduje powikłania, które potem leczymy, płacąc o wiele więcej niż za fizjoterapię.
Samorząd apelował do ministra zdrowia i prezesa NFZ o podjęcie interwencji.
– Nie widzę woli poprawy sytuacji. Gorzko napiszę, że w mojej ocenie polscy fizjoterapeuci sobie poradzą: na rynku prywatnym jest wielkie zapotrzebowanie na nasze usługi. Jesteśmy też doceniani poza naszym krajem. Bez opieki pozostaną jednak najsłabsi pacjenci: dzieci, seniorzy i niepełnosprawni – podkreśla Maciej Krawczyk.
Dodaje, że rehabilitacja potrzebuje nie tylko finansowego wzmocnienia, ale też gruntownej reformy.
– Niestety w naszej ocenie brak woli do zmiany systemu, a dokonywane zmiany są wybiórcze i na niewielką skalę, nie zmieniają więc sytuacji w stopniu wystarczającym – przekonuje.
O tych problemach informowaliśmy pod koniec zeszłego roku („Rehabilitacja pod znakiem zapytania”, DGP nr 245/2019). Resort zdrowia twierdził wówczas, że nie ma sygnałów dotyczących likwidacji oddziałów rehabilitacyjnych. Przypomniał, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podjęła proces taryfikacji oraz poprzedzającą go weryfikację koszyka świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej – prace te nie zostały jeszcze zakończone.