Wprowadzenie specjalizacji kierunkowych to jedna z najważniejszych zmian, jakie planuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Poza tym zamierza doprecyzować zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów i przepisy dotyczące ustroju wewnętrznego samorządu zawodowego.
O planach tych poinformowała wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w odpowiedzi na interpelację poselską.
Jak napisała, w Ministerstwie Zdrowia trwają wstępne prace nad nowelizacją ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Ma ona wprowadzić m.in. zmiany dotyczące kształcenia podyplomowego, a także podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych fizjoterapeutów. Wice minister podkreśliła, że najważniejszą zmianą projektowanej nowelizacji jest wprowadzenie specjalizacji kierunkowych. W jej opinii rozwiązania te są oczekiwane przez środowisko fizjoterapeutów. I nie tylko przez nich. – W dobie starzejącego się społeczeństwa i oczekiwań pacjentów oraz niedoboru kadr medycznych, przeniesienie części kompetencji na specjalistów fizjoterapii i odciążenie innych zawodów medycznych jest spójne z kierunkiem rozwoju polityki zdrowotnej w Polsce – przekonywała.
Obecnie specjalizacji kierunkowych dla fizjoterapeutów nie ma. Jak wyjaśnia Dominika Kowalczyk, rzeczniczka Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF), istnieje specjalizacja ogólna, która pozwala na poszerzenie wiedzy, ale nie na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie.
Pozostałe zmiany mają głównie wymiar techniczny. Część z nich ma związek z wyborami do samorządu, które planowane są jesienią. Dlatego KIF chciałaby, aby nowelizacja weszła w życie we wrześniu.
Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty uchwalono w 2015 r. Na jej mocy powstał zawodowy samorząd, zostały w niej też opisane m.in. zasady wykonywania tej profesji i kwalifikacje, jakie muszą mieć fizjoterapeuci. Utworzono również rejestr – wpis do niego jest warunkiem wykonywania zawodu. Wcześniej nie był on do końca uregulowany, teraz pacjenci mają gwarancje, że każdy fizjoterapeuta figurujący w rejestrze ma odpowiednie kwalifikacje.