Zostały one zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Nowela jest jednym z elementów porozumienia, które dwa lata temu zakończyło protest lekarzy rezydentów. Resort zdrowia zobowiązał się m.in. do gruntownej reformy systemu kształcenia podyplomowego.

Pierwotną wersję projektu przygotował zespół złożony z przedstawicieli środowiska. Przekazał ją ministrowi w styczniu zeszłego roku, ale do konsultacji społecznych trafiła dopiero pod koniec maja – wzbogacona m.in. o przepisy dotyczące ułatwień w zatrudnianiu lekarzy cudzoziemców oraz bez części propozycji zespołu. Rezydenci uznali to za złamanie porozumienia.

– Ta ustawa jest instrumentalnie traktowana do rozgrywania środowiska – ocenia Łukasz Jankowski, szef stołecznej izby lekarskiej i wiceprzewodniczący zespołu, który przygotowywał nowelizację.

Zwraca uwagę, że ministrowi przekazano kompletny projekt, który potem został „wzbogacony” o pomysły wcześniej nieomawiane, np. budzące wiele kontrowersji ułatwienia dla obcokrajowców i wprowadzenie listu intencyjnego przy ubieganiu się o rezydenturę.

Lekarze podkreślają, że w projekcie wciąż jest wiele potrzebnych rozwiązań, dlatego powinien być jak najszybciej wprowadzony w życie. Chodzi m.in. o wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, centralny nabór na specjalizację, możliwość zdawania egzaminów na ostatnim roku danego etapu kształcenia.

Nowe przepisy – z pewnymi wyjątkami – mają obowiązywać od 1 kwietnia br. 

Etap legislacyjny

Projekt przyjęty przez rząd