W Narodowej Strategii Onkologicznej zapisano, że od stycznia 2021 r. refundowane będzie szczepienie dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, który wywołuje m.in. raka szyjki macicy i nowotwory głowy - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia w czwartek w wywiadzie dla RMF FM pytany był m.in. o Narodową Strategię Onkologiczną i znajdujące się w niej zapisy, m.in. dotyczące szczepienia przeciwko wirusowi HPV.

"W strategii jest zapisane to, o co postulowały środowiska od dawna, a część krajów już to wprowadziło, szczepienia na HPV dla dziewczynek. HPV to wirus, który wywołuje raka szyjki macicy i raka głowy" - powiedział Szumowski. Tymczasem - jak zaznaczył - szczepienie może zredukować do zera raka szyjki macicy.

Minister był pytany, czy jest tam zapisane, że to szczepienie będzie refundowane od stycznia 2021 r. "Tak, tak jest to zapisane w strategii" - potwierdził. Dopytywany zaś, czy szczepienie będzie bezpłatne dla każdej dziewczynki od 9. roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania, potwierdził, że tak będzie wszędzie.

"To jest działanie niezwykle drogie, trudne do wprowadzenia teraz, bo dostarczenie nagle takiej ilości szczepionek jest niemożliwe" - zaznaczył szef resortu zdrowia. Dodał, że takie działanie trzeba zaplanować.

Wirus brodawczaka ludzkiego HPV jest odpowiedzialny za zachorowania na raka szyjki macicy, ale też - jak wskazują badania z ostatnich lat - nowotwory rejonu głowy i szyi, a także sromu, pochwy, prącia i odbytu.

Obecnie szczepienie przeciw wirusowi HPV refundowane jest w niektórych miastach w Polsce na podstawie uchwał podejmowanych przez samorządy lokalne.

Narodowa Strategia Onkologiczna, tzw. cancer plan, ma być całościowym programem walki z rakiem. Powstaje na podstawie uchwalonej wiosną tego roku ustawy i ma wytyczyć kierunki rozwoju systemu opieki onkologicznej, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Została zaplanowana jako program wieloletni, obejmujący lata 2020-2030.

Pod koniec listopada Narodowa Strategia Onkologiczna została przekazana do wykazu prac rządu.

Główne cele Narodowej Strategii Onkologicznej to: obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia; poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych; rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy, jakości życia chorych i ich rodzin.

Celem strategii jest także zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w onkologii; rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w onkologii oraz rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów Polaków. W naszym kraju notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nie, z czego rocznie umiera aż 100 tys. pacjentów. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Corocznie rośnie też liczba zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że w najbliższych 15-20 latach wzrośnie ona dwukrotnie.

Jak podał w poniedziałek Dziennik Gazeta Prawna, duży nacisk w strategii położono na profilaktykę, czego dowodem jest choćby pomysł wpisania szczepionek przeciw HPV na listę refundacyjną. "I to zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. W przyszłości ma to chronić m.in. przed rakiem szyjki macicy lub gardła" - podkreślono.