Aż 232 godz. i 55 min – przez tyle czasu, pomiędzy styczniem a kwietniem, nie było obsady lekarskiej na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), na którym wiosną doszło do zasłabnięcia pacjentki. Rzecznik praw pacjenta poinformował wczoraj o wynikach przeprowadzonych przez jego biuro postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości SOR-ach i izbach przyjęć szpitali z województwa śląskiego.
Wszystkie zdarzenia miały miejsce w marcu tego roku. W izbie przyjęć Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zmarł mężczyzna, który zgłosił się z opuchniętą i siną nogą. Zmarł również pacjent, który zgłosił się na izbę przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim, przewieziony potem do szpitala w Raciborzu. Na SOR szpitala w Zawierciu zgłosiła się ciężarna z powodu bólu głowy, zaburzeń mowy, drętwienia kończyn. Potwierdzenie udaru zajęło kilkanaście godzin, w związku z czym stan pacjentki uległ znacznemu pogorszeniu. Z kolei na SOR w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej przyszła kobieta z silnymi bólami brzucha. Podczas oczekiwania w kolejce, po kilkudziesięciu minutach, zemdlała. Pomocy udzielili jej inni pacjenci, mimo obecności personelu medycznego.
We wszystkich tych przypadkach rzecznik stwierdził, że pacjenci nie otrzymali właściwej pomocy – najczęściej z powodu impasu decyzyjnego lub zaniedbań. Z decyzjami i badaniami zbyt długo zwlekano, nie przeprowadzano właściwej diagnostyki. Zabrakło nadzoru i koordynacji.
W przypadku szpitala w Dąbrowie Górniczej rzecznik stwierdził, że w okresie styczeń-kwiecień br. występowały tam braki kadrowe. Łącznie w tym czasie, w poszczególnych dniach i godzinach, aż przez 232 godziny i 55 minut SOR pozostawał bez opieki lekarza, w tym w weekendy oraz inne okresy świąteczne. Tymczasem sobota i niedziela to dni, w których pacjentom najtrudniej jest znaleźć odpowiednią opiekę medyczną. Także w dniu feralnego zdarzenia w godz. 8–15 na SOR nie było lekarza.
Dlatego na pierwszych miejscach wśród zaleceń RPP znalazły się: zapewnienie niezbędnej liczby personelu medycznego i zabezpieczenie stałej obsady lekarskiej w SOR we wszystkie dni i godziny. Poza tym zwrócił uwagę na konieczność właściwego stosowania przepisów dotyczących segregacji medycznej, zapewnienie rzeczywistego stosowania przyjętych procedur wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru i koordynacji oraz kwestii odpowiedzialności za proces leczenia pacjenta. Rzecznik zalecił też szkolenia dla personelu – z zakresu objawów, rozpoznawania, diagnostyki i leczenia sepsy, prowadzenia dokumentacji medycznej, zadań szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izb przyjęć, w tym w zakresie wprowadzonych zmian na kanwie spraw prowadzonych przez rzecznika praw pacjenta.