Nie pięć lat doświadczenia, ale 5 tys. godzin – w ciągu pięciu lat. Takie wymogi będzie musiała spełnić osoba kierująca zespołem ratownictwa medycznego (ZRM). Resort zmienił wymóg obowiązujący od zeszłego roku i przysparzający jednostkom sporo problemów.
Zmiany wprowadzi ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, uchwalona na ostatnim posiedzeniu przez Sejm. Zmienia ona art. 36 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993).
Zgodnie z tym przepisem kierownikiem ZRM, poza lekarzem systemu, będzie mógł być ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, z doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze co najmniej 5 tys. godzin w okresie ostatnich pięciu lat.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych wyliczył, że na pełnym etacie wymaganą liczbę godzin można wypracować w 2,5 roku, a na kontrakcie 10–12 miesięcy. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy nowy przepis znosi wymóg pięcioletniego doświadczenia, czy jedynie doprecyzowuje, że poza stażem pracy konieczna jest praktyka, bo obecne zapisy umożliwiają pełnienie tej funkcji np. osobom, które ostatnie pięć lat spędziły na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wychowawczym.
Resort zdrowia nie uzasadnił w projekcie, dlaczego zmienia wymóg pięcioletniego doświadczenia, ponieważ zapis ten wprowadzono na etapie prac sejmowych. Podczas posiedzenia komisji wiceminister Janusz Cieszyński mówił jednak, że jest to odpowiedź na postulaty zarządzających lecznicami, by poszerzyć spektrum osób, które mogą być kierownikami zespołów. Co oznacza, że jest to złagodzenie wymogu, a nie doprecyzowanie. Tym bardziej że w środowisku od początku mówiło się, że osób spełniających ten warunek może być zbyt mało, bo rotacja pracowników w pogotowiu jest duża. Zwłaszcza że wielu ratowników, którzy mają pięcioletni staż, jest też kierowcami. A trudno łączyć tę funkcję z szefowaniem zespołowi, bo prowadząc pojazd, ratownik nie jest w stanie przyjmować wezwań, rozmawiać przez telefon, podejmować decyzji.
Etap legislacyjny
Ustawa przed rozpatrzeniem przez Senat