Po długich debatach posłowie ostatecznie zdecydowali, że nie będzie żadnych opłat dla rodziców hospitalizowanych dzieci.
Do projektu dodano natomiast zapis niezwiązany z jego tematyką – dotyczący konkursów na opiekę specjalistyczną.
Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest już na finale prac parlamentarnych, czeka jeszcze na ostateczne przyjęcie przez Sejm, co pewnie będzie mieć miejsce na trwającym właśnie posiedzeniu. Wczoraj posłowie zapoznali się z długo wyczekiwanym sprawozdaniem z prac komisji. Główne założenia nie budzą zastrzeżeń, jednak przepis związany z ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) był kwestionowany przez większość klubów.