Projekt ustawy o zawodzie lekarza ma trafić w tym tygodniu do konsultacji. Bez wielu zmian ważnych dla rezydentów, za to z propozycją ułatwień dla lekarzy spoza UE.
Reforma dotycząca systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i warunków pracy była jednym z warunków porozumienia z Ministerstwem Zdrowia, które na początku zeszłego roku zakończyło protest rezydentów. Przygotować miał ją zespół, na czele którego stanęli liderzy tej akcji – Jarosław Biliński i Łukasz Jankowski (obecnie wiceprezes i prezes stołecznej izby lekarskiej). W jego skład weszli także inni przedstawiciele środowiska. Powstał projekt wraz z kompletem aktów wykonawczych, i w styczniu został przekazany ministrowi. Zespół chciał, by resort przyjął go w całości.

Projekt widmo