Zniesienie limitów na tomografię komputerową (TK), rezonans magnetyczny (RM) i operacje zaćmy już przynosi efekty – twierdzi NFZ. Ograniczenia w finansowaniu tych świadczeń zlikwidowano w kwietniu i już w pierwszym tygodniu odnotowano znaczący wzrost ich liczby.
W skali kraju na poprawę dostępności do tych usług zarezerwowano ponad 220 mln zł. Z monitoringu, który prowadzi mazowiecki oddział NFZ, wynika, że w I kwartale br. wykonano średnio 1715 badań TK tygodniowo, a w pierwszym tygodniu kwietnia – 3178. W przypadku RM – w I kwartale było średnio 1180 badań, w pierwszym tygodniu kwietnia – 2067. W przypadku zaćmy było to odpowiednio 300 i 886. Wyniki poprawiły także pozostałe województwa.
W marcu dokonano zmiany wycen w zakresach leczenia szpitalnego – chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Dodatkowo od stycznia br. wprowadzono współczynnik 1,2 dla podstawowych zabiegów chirurgicznych wykonywanych przez szpitale I i II poziomu zabezpieczenia. Zmiany te są uwzględniane w wyliczanym ryczałcie na 2019 r. Jak informuje mazowiecki oddział NFZ, dzięki temu do tamtejszych szpitali trafi dodatkowo ponad 84 mln zł (w skali kraju ponad 680 mln zł). W woj. łódzkim szpitale zwiększą swój ryczałt na 2019 r. o 61 mln zł, w woj. świętokrzyskim będzie to 20 mln zł, w woj. zachodniopomorskim – 29,3 mln zł, na Opolszczyźnie – 29 mln zł, a w Małopolsce – 60 mln zł.