Od dziś przestaje funkcjonować ostry dyżur psychiatryczny w dziecięcym szpitalu klinicznym (DSK) w Warszawie. Działać tam będą dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci oraz oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i pokrewnych. Będą przyjmować pacjentów tylko w trybie planowym.
W zeszłym tygodniu, w odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje, mazowiecki oddział NFZ poinformował, że DSK nadal będzie udzielał świadczeń w zakresie psychiatrii dziecięcej. – Mazowiecki NFZ rozstrzygnął konkurs (w trybie rokowań) na leczenie zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych. Dzięki temu leczenie zostanie zabezpieczone (tyle samo łóżek – 20). Zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 1 024 686 zł – podał w komunikacie rzecznik prasowy Funduszu Andrzej Troszyński.
Dodał, że całodobowe świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży na Mazowszu nadal będą udzielane na pięciu oddziałach w czterech placówkach.
Szpital wyjaśnił, że zmiana wiąże się zaprzestaniem pełnienia ostrego dyżuru.
– Dla personelu oznacza to kilka, a nie kilkanaście dostawek. Pozwoli to objąć opieką dzieci oczekujące od wielu miesięcy na pomoc – poinformowała Marta Kuczabska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.
Sytuacja ta jest następstwem kryzysu w psychiatrii dziecięcej nie tylko na Mazowszu. W grudniu zeszłego roku zamknięty został oddział dla młodszych dzieci w szpitalu w Józefowie (40 łóżek). Tym samym klinika psychiatrii dzieci i młodzieży DSK licząca 20 miejsc stała się jednym ośrodkiem psychiatrycznym dla pacjentów poniżej 15 lat na całym Mazowszu i dla woj. podlaskiego. W lutym oddział dla dzieci w Józefowie wznowił działalność, ale w ograniczonym zakresie, co nie poprawiło sytuacji DSK. Niedobór personelu i przepełnienie oddziału spowodowały, że pracownicy złożyli rezygnacje. Dyrekcja wystąpiła do NFZ z wnioskiem o wypowiedzenie umowy od kwietnia. Jednocześnie, chcąc zapobiec ewakuacji pacjentów, szpital przystąpił do rokowań z NFZ. Nowa umowa pozwoli na dokończenie trwających hospitalizacji oraz podjęcie leczenia dzieci czekających w kolejce (czas oczekiwania to trzy lata). Obecnie ze względu na obłożenie chorymi w trybie pilnym.