Placówki mają kłopot z dostosowaniem się do norm sanitarnych. A państwo ma problem, aby je do tego zmusić
Niemal 1200 placówek medycznych nie dostosowało warunków sanitarnych do ustawowych wymogów (czas na to miały do końca 2017 r.).
Nadal jednak działają.