Firma będzie mogła zapewnić ciepły posiłek zatrudnionym w szczególnych warunkach np. w formie cateringu. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279). Trafił on już do konsultacji społecznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zapewnia codziennie, nieodpłatnie, jedno danie gorące zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Jeżeli nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez podwładnego lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić korzystanie z usług punktów gastronomicznych lub umożliwić przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie (z otrzymanych produktów).
Takie zasady, niezmieniane od 1996 r., zdaniem ustawodawcy nie są dostosowane do obecnych realiów. Nowe możliwości dostarczenia posiłków, np. w wyniku rozwoju usług gastronomicznych (np. cateringu), wywołały zapotrzebowanie pracodawców na dopuszczenie innych, dostępnych obecnie, sposobów zapewniania profilaktycznych obiadów. Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca będzie mógł zapewnić pracownikowi posiłek w czasie pracy w sposób inny niż wydawanie jednego dania gorącego, jeżeli ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez podwładnego lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania go w tej formie.
Tym samym zatrudniający zyska większą swobodę. Jeśli sam nie może dostarczyć dania pracownikowi, nie zostanie zmuszony do wyboru między dwoma dotychczasowymi formami zapewnienia posiłku. Będzie mógł zastosować dowolny sposób (np. catering lub dowóz), ale pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia obowiązkowych konsultacji w tym zakresie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
Co istotne, nowe sposoby dostarczenia dań nie zwalniają pracodawcy z obowiązku zapewnienia ich odpowiedniej wartości odżywczej. Powinny one zawierać około 50-55 proc. węglowodanów, 30-35 proc. tłuszczów, 15 proc. białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1 tys. kcal.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych