Choć wiadomo, że komunikacja jest podstawą porozumienia, to jednak medyków nie uczy się, jak rozmawiać z pacjentami. Dlatego młodzi lekarze chcą wprowadzić warsztaty z kompetencji miękkich do programu stażu.
Taka propozycja znalazła się w przygotowanej przez ministerialny zespół reformie kształcenia podyplomowego lekarzy. Realizuje ona zapisy zeszłorocznego porozumienia ministra zdrowia ze strajkującymi rezydentami. To właśnie liderzy tego protestu stanęli na czele zespołu powołanego przez resort, ale znaleźli się w nim również m.in. przedstawiciele lekarskiego samorządu oraz środowiska akademickiego. Efekt ich prac został już przekazany ministrowi, teraz będzie analizowany w resorcie przed skierowaniem go do konsultacji.
Na reformę składa się projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z aktami wykonawczymi i załącznikami. Jednym z nich jest projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (trwa 13 miesięcy). I to właśnie w nim znalazła się propozycja, by do programu włączyć warsztaty z kompetencji miękkich, komunikacji lekarz – pacjent i asertywności, realizowane z trenerami personalnymi lub psychologami. Na razie zaplanowano na nie 48 godzin (6 dni).