Do końca grudnia resort zdrowia zamierza przekazać do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie powołania Breast Cancer Units, wyspecjalizowanych jednostek dla pacjentek z rakiem piersi. Mogłyby one zacząć działać już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Chorzy czekają na nie od blisko dekady.
Temat Breast Cancer Units (BCU), a także podobnych jednostek leczących inne nowotwory (np. Lung Cancer Units dla raka płuca) powrócił przy okazji dyskusji nad powołaniem Krajowej Sieci Onko logicznej. Resort kończy właśnie prace nad rozporządzeniem, które umożliwi przetestowanie jej w dwóch województwach w ramach pilotażu. Podczas konsultacji podnoszono, że jej założenia stoją w sprzeczności z koncepcją utworzenia wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się konkretnym nowo tworem. Ministerstwo Zdrowia przekonywało, że nie odchodzi od tego pomysłu i że będzie dla nich miejsce w nowym systemie – będą mogły działać np. jako jednostki współpracujące.
Na dowód wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że jeszcze w tym roku resort zamierza przekazać do konsultacji projekt w sprawie BCU. Mogłyby one rozpocząć działalność w pierwszym lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. – Nie chcemy z tym czekać – zapewnia.
Jak dodaje, toczą się również zaawansowane prace nad powołaniem ośrodków leczących raka płuca. – Mam nadzieję, że ten projekt również przejdzie pozytywnie proces opiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i też będziemy nad nim procedować. W pierwszym kwartale pewnie nie ma na to szans, ale myślę, że w pierwszym półroczu uporamy się ze wszystkimi procedurami legislacyjnymi i może ruszymy od 1 lipca. W dużej mierze zależy to od tego, ile agencja wniesie uwag i ile w związku z tym będzie pracy po stronie MZ – tłumaczy Sławomir Gadomski.
Przypomina, że w przypadku BCU uwag było sporo i były konieczne zmiany. – Zresztą w raku płuca było podobnie, ten projekt był kiedyś w agencji, teraz jest ponownie, mam nadzieję, że tym razem uda się prace szybko sfinalizować – podkreśla wiceminister.
Rozmowy o powstaniu Breast Cancer Units zaczęły się niemal dekadę temu. Ich tworzenie rekomenduje Unia Europejska. Co prawda pierwsze kliniki już działają, ale bez odrębnego finansowania. Centrum Chorób Piersi, spełniające standardy BCU, powstało w ramach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, są one też m.in. w Kielcach czy Gdańsku.
BCU mają zapewnić przede wszystkim kompleksowe leczenie. Opieka miałaby się zaczynać od badań przesiewowych i diagnostyki, obejmować cały proces terapeutyczny, łącznie z operacjami plastycznymi (np. rekonstrukcją piersi), oraz rehabilitację, a nawet współpracę z pracownikiem socjalnym, który pomagałby wrócić do aktywnego życia. Zagwarantowana ma być również opieka psychologa, a losy pacjentek monitorowane przez dwa lata. Eksperci są zdania, że tego typu ośrodki powinny również przeprowadzać profilaktyczną mastektomię – kiedy trafi ona do koszyka refundowanych świadczeń.