Praca wykonywana przez lekarza stażystę na podstawie umowy o pracę nie jest tożsama z tą wykonywaną przez rezydenta prowadzącego działalność gospodarczą.W marcu 2018 r. do oddziału ZUS wpłynął wniosek lekarza rezydenta, który założył działalność gospodarczą. Wnioskodawca chciał od ZUS potwierdzenia, że ma prawo do opłacania na preferencyjnych warunkach składek na ubezpieczenie społeczne (liczonych od kwoty nie niższej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia).
Poinformował, że od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. był zatrudniony na umowę o pracę w placówce medycznej (odbywał tam obowiązkowy staż). Zakres tematyczny stażu jest odgórnie określony, a wszystkie czynności odbywają się pod nadzorem koordynatora (opiekuna). Dopiero po ukończeniu stażu i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty mógł on zacząć pracować na własny rachunek.
Wnioskodawca w listopadzie 2017 r. rozpoczął działalność gospodarczą otwierając indywidualną praktykę dentystyczną. Na tej podstawie wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego odbywał staż. Ale jej zakres jest zupełnie inny – sam podejmuje decyzje o leczeniu pacjentów, nie konsultuje ich z opiekunem i ponosi za nie odpowiedzialność.
Właśnie z tego powodu ZUS przyznał rację lekarzowi. Co ważne, w czasie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził on działalności gospodarczej. Tym samym ma prawo do preferencyjnych składek.
Decyzja nr DI/100000/43/233/2018 r. oddział w Gdańsku z 18 kwietnia 2018 r.