Osoby w wieku od 30 do 55 lat, które cierpią z powodu przewlekłego bólu w części lędźwiowej kręgosłupa, mają szybciej dostać się na leczenie.

To efekt pilotażu dotyczącego nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w fizjoterapii ambulatoryjnej. Jego szczegóły określa rozporządzenie ministra zdrowia, które trafiło właśnie do konsultacji.
Uruchomienie pilotażu zapowiedział już w czerwcu szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Wskazywał, że pacjenci najczęściej narzekają na bóle pleców, co zwykle wynika z siedzącego trybu pracy. Dlatego do programu będą mogły zostać zakwalifikowane osoby ze schorzeniami przeciążeniowymi narządu ruchu, które wpływają na wykonywanie czynności dnia codziennego i pracy zawodowej, z powodu bólu kręgosłupa lędźwiowego. Mają być to pacjenci w wieku produkcyjnym, u których czas trwania objawów bólowych utrzymuje się powyżej sześciu tygodni.
Do pilotażu ma kierować lekarz rehabilitacji, który zaleci zabiegi fizjoterapeutyczne.
Co to oznacza dla chorych? Osoba, która weźmie udział w pilotażu, będzie traktowana jako „pacjent pilny”, a to oznacza, że powinna dostać się do fizjoterapeuty w ciągu trzech miesięcy od dnia rejestracji skierowania.
W ramach programu będą sprawdzane efekty terapii. Żeby zweryfikować skuteczność leczenia, przewidziano dwie ankiety – po trzech, i po dziewięciu miesiącach od zakończenia cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych – oraz ocenę stanu zdrowia po leczeniu.
Program ma pomóc we wdrożeniu nowych metod indywidualnej fizjoterapii i ocenić ich zgodność z celami Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.
Pilotaż potrwa 24 miesiące. Weźmie w nim udział 4 tysiące pacjentów i 40 placówek mających umowę z NFZ dotyczących rehabilitacji leczniczej w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna. Ma być to pierwszy krok w reformie systemu rehabilitacji.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach