Udzielanie świadczeń pod warunkiem podpisania oświadczenia, że chory zrozumiał, w jaki sposób będą przetwarzane jego dane. Nadinterpretacja nowych przepisów utrudnia życie wszystkim stronom systemu lecznictwa

Unijne rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązuje już ponad miesiąc. Choć na przygotowanie się do nowych przepisów były dwa lata, już widać, że edukacji zabrakło. Zdarzają się nadinterpretacje, brak zrozumienia, ale także wątpliwości, których nawet eksperci nie potrafią jednoznacznie rozstrzygnąć. Pomóc ma grupa robocza ds. ochrony danych, która powstała przy Ministerstwie Cyfryzacji. Dziś ma się odbyć jej pierwsze spotkanie. Jeden z jej podzespołów ma zająć się problemami w sektorze medycznym. Będą w nim obecni m.in. przedstawiciele podmiotów pracujących nad kodeksem branżowym w zakresie RODO dla ochrony zdrowia.

Adam z września albo numer 125