Wyłączenie rezydentów z corocznych podwyżek przyznawanych na mocy ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych może oznaczać, że płace około tysiąca młodych lekarzy zostaną zamrożone.
Takie – zdaniem Porozumienia Rezydentów OZZL – będą skutki nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473).
Jedną ze zmian, które zaproponował w niej resort zdrowia, jest wyłączenie stażystów oraz rezydentów z regulacji szczegółowo określających ścieżkę dojścia do najniższych wynagrodzeń zasadniczych (czyli z obowiązku podwyższania ich co roku od 1 lipca, co najmniej o kwoty obliczone w sposób wskazany w ustawie). Ministerstwo tłumaczy, że wysokość płac tej grupy lekarzy jest określana przez rozporządzenia ministra zdrowia, są na to wydzielone zewnętrzne środki, a wysokość podwyżek nie jest samodzielną decyzją kierownika podmiotu leczniczego. Odbywa się to zatem inaczej niż w przypadku pozostałych pracowników placówek leczniczych. Dlatego, zdaniem resortu, należy te regulacje uporządkować. Tym bardziej że – jak podkreśla MZ – dokonano już zmiany rozporządzeń i podwyższono wynagrodzenia zasadnicze rezydentów i stażystów o kwoty przekraczające obowiązkowe minimum, które zostało określone w ustawie na dzień 1 lipca 2017 r.