Ministerstwo Zdrowia skierowało w czwartek do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie zasadniczych płac lekarzy i dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury. To element realizacji porozumienia MZ z rezydentami, które zawarto w lutym.

Wielkość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury zależy od dziedziny medycyny i od okresu specjalizacji. Zróżnicowanie to wynika z konieczności zapewnienia dostępności świadczeń specjalistycznych dla pacjentów i ma być m.in. zachętą do wybierania określonych dziedzin.

Wydanie zmienionego rozporządzenia – jak wskazano w uzasadnieniu projektu - wynika z porozumienia podpisanego 8 lutego 2018 r. przez ministra zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL. Kończyło ono protest lekarzy rezydentów.

Strony porozumienia ustaliły, że lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma miesięczne 4 tys. zł brutto wynagrodzenia, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa - 4,7 tys. zł. Uzgodniono również, że wynagrodzenia te wzrosną od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe i o 600 zł brutto dla specjalizacji określanych jako priorytetowe - wyniosą wtedy odpowiednio 4,5 tys. zł i 5,3 tys. zł.

W porozumieniu zapisano gwarancję, że lekarze, którzy teraz otrzymują wynagrodzenie wyższe, utrzymają je. Dotyczy to lekarzy zakwalifikowanych od 31 października 2017 r. do odbywania rezydentury w dziedzinie określanej jako priorytetowa, ich wynagrodzenie nadal będzie wynosiło 4875 zł, jak ustalono w rozporządzeniu ministra zdrowia z października 2017 r.

Lekarze rezydenci protestowali od 2 października 2017 roku, domagając się m.in. wzrostu wynagrodzeń i zwiększenia nakładów na zdrowie. Początkowo prowadzili protest głodowy, z czasem zdecydowali o zmianie formy: zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out - umowę, na mocy której lekarze zgadzają się na wydłużenie czasu pracy ponad 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska. Według szacunków MZ, klauzulę opt-out wypowiedziało wówczas około 3,8 tys. lekarzy, zdaniem rezydentów - 5 tys.

Porozumienie z lutego przewidywało m.in. podwyżki dla rezydentów, wzrost nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r. i zobowiązanie do dalszego dialogu z przedstawicielami zawodów medycznych.