Za głosowało 64 senatorów, przeciw były dwie osoby, cztery wstrzymały się od głosu.

Przepisy przewidują teraz, że papierowe zwolnienia przejdą do historii od 1 lipca - od tego dnia lekarze mieliby wystawiać zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Lekarz ma obecnie wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego. Przyjęte przez Senat przepisy przesuwają czas obowiązywania tego rozwiązania o pięć miesięcy.

Upowszechnienie e-zwolnień ma pomóc w kontroli najkrótszych, kilkudniowych zwolnień, ponieważ informacja o ich wystawieniu trafi do ZUS i pracodawcy natychmiast. Obecnie papierowe zwolnienie trzeba dostarczyć pracodawcy w ciągu siedmiu dni, tyle samo czasu ma lekarz na przekazanie go do ZUS.

Na początku marca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska mówiła w wywiadzie dla PAP, że upowszechnienie elektronicznych zwolnień lekarskich da praktyczną możliwość kontroli zwolnień najkrótszych i przez to pozwoli ograniczyć wynagrodzenia chorobowe, na które w ubiegłym roku pracodawcy wydali 6,5 mld zł.

O pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych zwolnień apelowały organizacje lekarskie. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, wskazując, że problem ten może dotyczyć szczególnie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tam bowiem średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców argumentował z kolei, że wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień to krok w stronę postępującej informatyzacji służby zdrowia. W ocenie ZPP, system w którym dominującą formą jest zwolnienie papierowe, ma wiele wad.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki podnosił na posiedzeniu senackiej Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, że ustawa zakłada przesunięcie okresu przejściowego dot. wprowadzenia e-zwolnień o kolejne 5 miesięcy, czyli do końca listopada 2018 r.

"Uzasadnienie jest jedno - stopień zaawansowania wdrażania tej nowoczesnej formy, jaką stanowią zaświadczenia lekarskie w wersji elektronicznej, jest na razie niezadowalający. Chociaż praca i wysiłek, jaki został wykonany zwłaszcza przez ZUS, zmierzający do tego, aby zachęcić i promować nową wersję zaświadczeń lekarskich w środowisku lekarskich jest ogromny" - mówił.

Z danych ZUS wynika, że przez ostatnie dwa lata, od 1 stycznia 2016 r., lekarze wystawili 1,76 mln zwolnień w formie elektronicznej na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych.

Nowelizacja czekać będzie teraz na podpis prezydenta.