Wdrożenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) powinno być poprzedzone co najmniej rocznym pilotażem – twierdzi Solidarność.
W swojej opinii do projektu ustawy o IKP związkowcy podkreślają, że gruntowne przetestowanie systemu jest konieczne ze względu na szeroki zakres zaproponowanych zmian i ich oddziaływanie na wiele różnych podmiotów – zarówno placówki medyczne, firmy informatyczne, jak i NFZ. Solidarność ocenia, że nierealny jest sześciomiesięczny termin na wzajemne dostosowanie systemów informatycznych usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne. Ponadto, jak wskazuje związek, będzie to bardzo kosztowna operacja, na którą nie zabezpieczono środków.
Dodatkowe koszty generować będzie też konieczność przeszkolenia lub zatrudnienia nowych pracowników, co – w ocenie Solidarności – będzie niezbędne, by sprostać wymogom określonym w ustawie. Nowe zadania – jak chociażby udostępnianie pacjentowi informacji o planowanych i udzielonych świadczeniach czy umożliwienie wyrażenia w formie elektronicznej zgody na zabiegi – spowodują, że pracownicy placówek medycznych oraz NFZ będą mieć więcej obowiązków.
W projekcie nie ma na razie mowy o pilotażu, ale nie wyklucza to jego przeprowadzenia. Resort planuje, że poszczególne funkcjonalności IKP dostępne będą w określonych terminach. Do 1 stycznia 2019 r. ma być możliwe składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie jednostkowych danych medycznych oraz określenie zakresu dostępu do nich, a do 1 stycznia 2020 r. użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich historii, a także możliwość wyrażania zgody na ich udzielanie.
Docelowo IKP ma gromadzić jak najwięcej informacji związanych ze zdrowiem, m.in. o wystawionych receptach, skierowaniach, zrealizowanych świadczeniach. Ministerstwo chce, by były tam również dane na temat kosztów poszczególnych procedur (chodzi m.in. o wymiar edukacyjny dla pacjentów). Docelowo system objąć ma wszystkie lecznice oraz chorych.
W pierwszym etapie ułatwi korzystanie z e-recepty. IKP stanowi jeden z modułów Platformy P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).

Nowa ustawa ma połączyć IKP ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta, udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uporządkować ma także wiele kwestii technicznych, np. ujednolicić funkcjonujące już lokalne systemy pod względem przyjętych w nich rozwiązań technicznych oraz wprowadzonych funkcjonalności.