Jakie zmiany w prawie są potrzebne, by nie powtarzały się patologiczne sytuacje? Marek Michalak pyta o to głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza.
To pokłosie naszej publikacji z początku lutego. Napisaliśmy, że w kilkunastu przychodniach lekarze i pielęgniarki zaszczepili dzieci produktami przeznaczonymi do utylizacji. Farmaceutyki powinny zostać zniszczone, gdyż z powodu orkanu Ksawery zbyt długo znajdowały się w odłączonych od prądu lodówkach.
Rzecznik praw dziecka uważa, że bezpieczeństwo przechowywania szczepionek z uwagi na to, że podawane są głównie dzieciom, leży w gestii jego zainteresowań. Oczekuje więc podjęcia działań, by taki jak opisany przez DGP przypadek się już nie powtórzył.
Główny inspektor sanitarny – jeszcze przed otrzymaniem pisma od Marka Michalaka – zapowiedział na łamach DGP, że zostanie przeprowadzona wnikliwa kontrola w 10 tys. punktów szczepień w całej Polsce.
– Zleciłem przygotowanie raportu, w którym zostanie wskazane, w jaki sposób przechowywane są szczepionki. Jeśli podmioty lecznicze przechowują je w sposób, który może budzić niepokój, to będę wnioskował o zmiany w przepisach – zapowiedział Posobkiewicz.
Sanepid chętnie widziałby w każdej przychodni elektroniczny system pomiaru temperatury w lodówkach, w których trzymane są leki. Dziś w wielu placówkach wykorzystywane są nawet termometry ogrodowe, a rejestracja temperatury jest prowadzona ręcznie (tzn. pracownik przychodni wpisuje stwierdzoną temperaturę do tabeli w zeszycie). Stwarza to pole do nadużyć. Najprawdopodobniej zmienią się też wytyczne ministra zdrowia. Zgodnie z tymi z 2014 r. obecnie koszt utylizacji szczepionek ponoszą przychodnie i szpitale. Dzieje się tak nawet w sytuacjach, gdy nie ponoszą one winy za zniszczenie (np. wskutek warunków atmosferycznych). Rządzący planują wskazać jasno, że w przypadkach wystąpienia siły wyższej koszty poniesie Skarb Państwa. Na łamach DGP jeden z lekarzy, którzy podawali wadliwie przechowywane szczepionki, przyznał, że robił to pod presją dyrekcji. Tej szkoda było pieniędzy na zniszczenie szczepionek i zakupienie nowych.