Za odrzuceniem projektów – zarówno obywatelskiego, jak i poselskiego – przewidujących zwiększenie odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia, opowiedziała się wczoraj sejmowa komisja.
Oba projekty dotyczą materii, która już została przez rząd uregulowana – w ten sposób swój brak poparcia dla tych propozycji uzasadniali posłowie PiS. Przypominano także, że ustawa podnosząca stopniowo nakłady na zdrowie (do 6 proc. PKB w 2025 r.) została już uchwalona i obowiązuje od początku tego roku, a na początku lutego minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał porozumienie z rezydentami, które przewiduje kolejne zwiększenie środków na ten cel (6 proc. od 2024 r.). Resort zobowiązał się przedstawić stosowny projekt nowelizacji w ciągu trzech miesięcy. Z kolei opozycja przekonywała, że już teraz widać, iż umowa ta nie przyniosła poprawy sytuacji w służbie zdrowia i w systemie pilnie są potrzebne dużo większe pieniądze, niż zaplanowano w ustawie.
Wnioski o odrzucenie obu projektów zgłosiła Gabriela Masłowska (PiS). Komisja je poparła.
Poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został zgłoszony przez PO. Przewidywał zwiększenie nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB do roku 2021, bez podnoszenia podatków. Platforma chciała go sfinansować m.in. z dochodów budżetu z akcyzy od używek.
Z kolei projekt obywatelski został przygotowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych, skupiające kilkanaście związków zawodowych. Podpisy pod nim zaczęto zbierać w listopadzie, po zakończeniu protestu głodowego rezydentów. Zakładał on wprowadzenie zasady, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia przeznaczać się będzie corocznie środki w wysokości nie niższej niż 6,8 proc. PKB z roku poprzedniego, od 2021 r. Pod projektem podpisało się ponad 150 tys. osób, a podpisy udało się zebrać w niespełna trzy tygodnie.
Natomiast zgodnie z uchwaloną pod koniec listopada rządową ustawą docelowy poziom finansowania systemu ochrony zdrowia – 6 proc. PKB – ma zostać osiągnięty w 2025 r. Z kolei porozumienie ministra zdrowia i lekarzy rezydentów przewiduje, iż poziom ten zostanie osiągnięty nie później niż do 1 stycznia 2024 r. W 2018 r. wysokość środków ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB, w 2019 – 4,86 proc., w 2020 – 5,03 proc., w 2021 r. – 5,30 proc., w 2022 – 5,55 proc., zaś w 2023 r. – 5,80 proc.