W razie nagłego zachorowania pacjent ma prawo udać się po pomoc do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia przed zbliżającymi się świętami.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18 do 8 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Dyżurujący lekarz udziela porad w przychodni, telefonicznie, a także - w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Należy pamiętać, że z takiej pomocy można skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Do punktu nocnej i świątecznej opieki można udać się także wówczas, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Adresy placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Pamiętajmy jednak, że oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Osoby, które święta Bożego Narodzenia lub Nowy Rok planują spędzić za granicą, powinny zabrać ze sobą kartę Europejską Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ułatwi ona skorzystanie z pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Dzięki karcie EKUZ w nagłych przypadkach możemy skorzystać z pomocy medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju.(PAP)

autor: Olga Zakolska

ozk/ malk/