Rząd zamierza zdecydowanie walczyć z wywozem leków za granicę. Na specjalną listę wpisano już ok. 200 „zagrożonych eksportem” medykamentów. Cel: ułatwić dostęp do nich polskim pacjentom.
Według szacunków tylko w zeszłym roku wywieziono z naszego kraju farmaceutyki o wartości 2 mld zł. Problemu nie rozwiązały ani jasne zakazy, ani sankcje za ich złamanie. Dlatego wczoraj rząd zdecydował o rozszerzeniu systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych o leki. Obecnie objęte są nim m.in. paliwa, oleje smarowe, alkohol skażony czy susz tytoniowy. Znowelizowane pod tym kątem zostanie też prawo farmaceutyczne. Chodzi o możliwość śledzenia nie tylko trasy wywozu produktów leczniczych, ale też środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności.
Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić głównemu inspektorowi farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu towarów z kraju oraz ich sprzedaż podmiotowi prowadzącemu działalność za granicą. Firmy zajmujące się hurtowym obrotem oraz wytwarzaniem i importem produktów leczniczych będą miały 30 dni od daty wejścia w życie nowelizacji na przekazanie GIF list pojazdów (wraz z ich numerami rejestracyjnymi), które wykorzystują do transportu towarów. Z systemu monitorowania zostaną wyłączone jedynie przewozy realizowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Ponadto projekt nowelizacji przewiduje rozszerzenie systemu monitorowania na przewóz towarów koleją. Powód: po wprowadzeniu drogowego pakietu przewozowego (miało to miejsce w marcu tego roku) transport towarów wrażliwych przeniósł się na tory.
W tym przypadku kontrole nie będą prowadzone na całej trasie przewozu, a tylko na bocznicach kolejowych (w miejscu dostarczenia towarów) lub w kolejowych oddziałach celnych (zwanych też granicznymi). Przewoźnicy kolejowi będą też musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu np. o numer wagonu i pociągu.
Projekt wprowadza też nowy wzór zgłoszenia przewozu, który trzeba będzie przesyłać do rejestru. To powinno zmniejszyć obciążenia administracyjne przedsiębiorców.
Obecnie w ramach systemu monitoringu przedsiębiorcy handlujący towarami wrażliwymi muszą rejestrować ich przewóz na platformie usług elektronicznych (PUESC). Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi też kontrole drogowe na głównych szlakach komunikacyjnych. Trzecim komponentem tego systemu ma być obowiązek stosowania modułów GPS w pojazdach. Ta zmiana wymaga jednak zgody Komisji Europejskiej i przewiduje ją odrębny projekt.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw – skierowany do Sejmu