Od 1 lipca rodzice niepełnosprawnych dzieci mieli korzystać z opieki wytchnieniowej. Nie mogą tego robić, bo nikt nie przygotował odpowiednich przepisów.
Lada moment minie rok od chwili przyjęcia przez rząd uchwały wprowadzającej program „Za życiem”, czyli kompleksowego wsparcia skierowanego do rodzin, w których są osoby niepełnosprawne. Poszczególne jego elementy miały być wprowadzane etapami, ale niektóre, mimo wyznaczonego terminu, nadal nie zostały dotychczas zrealizowane. Tak jest chociażby z urlopem wytchnieniowym, czy pomocą dla rodziców, którzy mają niepełnosprawne dziecko i kłopoty z egzekucją alimentów.
Urlop dla opiekuna