15 września 2017 r. Sejm przyjął i skierował do Senatu ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Jej projektodawcą jest prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy mają chronić obywateli przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego, emitowanego przez lampy montowane w urządzeniach wykorzystywanych w solariach.W ocenie prezydenta społeczeństwo jest niedoinformowane na temat następstw korzystania z tego typu usług. Celem nowych przepisów jest ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry, na które coraz częściej zapadają młodzi ludzie. W związku z tym ustawa przewiduje całkowity zakaz korzystania z solariów przez małoletnich. Wiek klienta, w przypadku wątpliwości, trzeba będzie weryfikować na podstawie dowodu osobistego.
Właściciele solariów nie będą mogli reklamować swoich usług, a także obowiązkowo będą musieli informować o ryzyku związanym z korzystania z solarium. Za naruszanie postanowień ustawy jak zakaz reklamy czy udostępnianie solariów dzieciom, grozić będzie kara finansowa.
Nowe przepisy wpłyną też na działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Ich zadaniem będzie m.in. upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, leczenie osób nałogowo z nich korzystających oraz profilaktyka nowotworów skóry.
Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Ustawa przed głosowaniem w Senacie