Ocena sprawności manualnej, bólu, lokomocji, przeprowadzanie testów wydolnościowych – to niektóre z czynności, jakie znalazły się w wykazie opisującym zawód fizjoterapeuty.
Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia określający, co może robić fizjoterapeuta. – To kluczowy dokument potwierdzający samodzielność naszego zawodu. Pierwszy raz definiuje zakres naszych działań i kompetencji – ocenia Zbigniew Wroński, wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Rozporządzenie ma być realizacją upoważnienia ustawowego o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994), które weszło w życie w maju 2016 r. Pierwszym krokiem było stworzenie m.in. samorządu zawodowego, rejestru fizjoterapeutów, teraz jest wykaz czynności.
Ministerstwo Zdrowia w projekcie określiło cztery poziomy wykształcenia i dopasowało do tego czynności – kompetencje zależą od poziomu, który spełnia fizjoterapeuta. Na pierwszym poziomie znajdują się osoby, które ukończyły szkołę policealną, czyli technik fizjoterapii, na drugim osoby z licencjatem, na trzecim z dyplomem magistra i wreszcie na czwartym z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
Najwięcej uprawnień będą miały osoby na poziomie czwartym i trzecim. Wydawanie opinii i orzeczenia dotyczące przebiegu procesu fizjoterapii i stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii będzie możliwe tylko dla osób z tytułem magistra i wyżej. Również kwalifikowanie do kinezyterapii i fizykoterapii będą mogły robić osoby na trzecim i czwartym poziomie. Z kolei planować procedury fizjoterapeutyczne będą mogli fizjoterapeuci po liceach. Tylko dla specjalistów zostanie możliwość poszerzonej diagnostyki. Reszta czynności będzie wspólna dla wszystkich poziomów. Obok oceny stanu zdrowia jest także wykaz zabiegów – m.in. ciepłolecznictwa z wykorzystaniem drgania mechanicznego czy pole elektromagnetyczne, ćwiczenia czy różnego rodzaju masaże a także nauka korzystania z wyrobów medycznych.
– Niestety zakres czynności jest ograniczony w stosunku do uprawnień, które daje ustawa. Będziemy jeszcze oceniać projekt pod kątem prawnym – mówi Zbigniew Wroński.
Konsultacje będą trwały do 19 czerwca. Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Powód? – W związku z wejściem w życie z dniem 31 maja 2016 r. ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, konieczne jest skrócenie okresu vacatio legis – tłumaczą autorzy projektu.