Rząd wycofuje się z planu poprawy infrastruktury i warunków pobytowych w placówkach medycznych. Termin, do którego miały one dostosować do nowych wymogów m.in. sale operacyjne, mija pod koniec 2017 roku. Data ta ma jednak całkiem zniknąć z przepisów.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej. Z opisu projektu wynika, że usunięty zostanie z niej nakaz dostosowania podmiotów do wyższych norm sanitarnych. Jak tłumaczy resort, bez tego wielu placówkom groziłoby zamknięcie, i to już za kilka miesięcy.

Jednocześnie ministerstwo planuje nową procedurę: placówki, które nie dostosują swoich pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w art. 22 ustawy, będą mogły wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej. Oceniał on będzie, jaki wpływ na bezpieczeństwo pacjentów ma niespełnienie wymagań przez szpital. – W przypadku pozytywnej opinii podmiot mógłby dalej funkcjonować. W razie negatywnej, organ prowadzący rejestr wszczynałby postępowanie w sprawie wykreślenia placówki– czytamy w opisie projektu.