Placówki medyczne czekają na kluczowe akty wykonawcze do ustawy wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali). Jak dowiedział się DGP, w tym tygodniu do konsultacji ma trafić większość z nich m.in. w sprawie zasad włączania placówek do sieci i ustalania dla nich ryczałtowego finansowania.

Pod koniec marca Senat przyjął ustawę o sieci szpitali, a ponad tydzień temu podpisał ją prezydent. Na wdrożenie zmian zostało mało czasu. Nowy system ma działać od października, ale najpóźniej 27 czerwca ma być opublikowana lista zakwalifikowanych do niej oddziałów. Samorządy mogą zwiększyć szanse swoich placówek, łącząc je, ale czekają z decyzją do zapoznania się z aktami wykonawczymi. Część zapisów jest znana, ponieważ projekty rozporządzeń były załączone do projektu ustawy w zeszłym roku. Ale na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja, że zostaną zmienione i ponownie konsultowane.
Jak się dowiedzieliśmy, trzy akty wykonawcze są w uzgodnieniach wewnętrznych, a do konsultacji społecznych powinny trafić w tym tygodniu.
Są to rozporządzenia w sprawie określenia: szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów sieci, zasad ustalania ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (czyli wyłączonych z ryczałtu w sieci). Rozporządzenie w sprawie finansowania będzie obowiązywało tylko przez pierwsze miesiące. – Przygotowywany jest projekt dotyczący sposobu ustalania ryczałtu na dalsze okresy rozliczeniowe – informuje ministerstwo. Do konsultacji trafi później.
– Mamy nadzieję, że zostanie zachowany 30-dniowy termin konsultacji i ze strony MZ pośpiechu nie będzie – mówi Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawców RP.
Akty prawne są też potrzebne do tego, by NFZ mógł przejść pełną procedurę konkursową na uzupełnienie sieci przez inne placówki. Dotychczasowe umowy wygasną 1 października.