Ministerstwo zwołało wczoraj spotkanie z mediami, na którym odniosło się do doniesień DGP o planowanych obniżkach wycen dla szpitali i oddziałów leczących najmłodszych pacjentów. Jak informowaliśmy, szefowie placówek oraz konsultanci krajowi postanowili zainteresować ministra zdrowia planami agencji taryfikacji. Ta ostatnia na podstawie zebranych z części placówek danych oceniła, że cięcia w zakresie np. intensywnej terapii noworodków czy operacji dzieci mają wynieść nawet 30–60 proc. Jak informowaliśmy, są to wstępne propozycje, które mogą zostać skorygowane po nadesłaniu danych finansowych z kolejnych szpitali.
Zdaniem ministra Konstantego Radziwiłła to, że wyliczenia wskazują na konieczność znacznego obniżenia wycen, to częściowo wina szpitali, które nie wykazały w swoich wyliczeniach, ile kosztują je poszczególne terapie. Dane przekazały przede wszystkim małe szpitale, największe placówki – jak dodał minister – nie podzieliły się swoimi statystykami.
Problem tkwi jednak m.in. w tym, że ostatecznie taryfa będzie średnią kosztów w małych placówkach (gdzie np. w ramach procedury nie wykonuje się operacji) i specjalistycznych instytutach, jak np. Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie jest lepsza kadra, sprzęt i trafiają bardziej chore dzieci.