Polityka zdrowotna, przyszłość finansowania ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, kształcenie kadry, organizacja systemu, koordynowana opieka nad pacjentem, a także nowe technologie i przyszłość informatyzacji służby zdrowia – to tematy, które zostaną poruszone na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (HCC) organizowanym przez grupę PTWP SA. To już druga edycja kongresu, który odbędzie się w dniach 9–11 marca w Katowicach.
Wśród najbardziej aktualnych kwestii, które zostaną poruszone podczas kongresu, znajdzie się m.in. reforma służby zdrowia. Jednym z jej kluczowych elementów jest sieć szpitali. Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi resortu zdrowia, projekt zmian wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Zostanie wyznaczona sieć placówek, które otrzymają gwarancję finansowania na najbliższe cztery lata. Muszą tylko spełnić konkretne kryteria: posiadać wymienione przez ministerstwo specjalistyczne oddziały, a także oferować nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną realizowaną w przychodniach przyszpitalnych. Do sieci, na którą będzie przeznaczonych ponad 90 proc. środków na lecznictwo szpitalne, zostaną zakwalifikowane głównie placówki publiczne. Reszta może szukać szans w konkursie, który zostanie ogłoszony w połowie roku przez NFZ. Zdaniem ministerstwa ma to uporządkować system i zakończyć wyciąganie „rodzynek”, czyli najlepiej opłacanych przez NFZ świadczeń przez niepubliczne placówki. Przeciwnicy podkreślają, że rynek zostanie zabetonowany, a kryteria wyboru szpitali, które się na nim znajdą, niekoniecznie będą odpowiadały na realne potrzeby pacjentów.
Kolejnym bieżącym tematem, którym podczas kongresu zajmą się eksperci, będzie likwidacja NFZ, planowana na 2018 r. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia ułatwi ona zarządzanie systemem zdrowotnym oraz przyniesie oszczędności. Przeciwnicy podkreślają, że narazi nas na chaos, a nie przyniesie wymiernych korzyści.
Pierwszego dnia odbędzie się debata poświęcona informatyzacji służby zdrowia. Temat o tyle palący, że resort zdrowia musi wykorzystać ostatnią szansę, którą dostało od Komisji Europejskiej, i do 2019 r. ze środków unijnych skończyć budowę centralnego systemu informatyzacji zdrowia. Jeżeli tego nie zrobi, Polska będzie musiała zwrócić kilkaset milionów, które otrzymała na ten cel z KE.
Jak zapowiadają organizatorzy, zaplanowanych zostało kilkadziesiąt sesji panelowych, debat i prezentacji. 11 marca 2017 r. mieszkańcy będą mieli okazję do bezpośrednich rozmów z gośćmi HCC, w tym z lekarzami różnych specjalności, wysłuchania ich wykładów, skorzystania z licznych badań i konsultacji.