W tej chwili wchodzimy w decydujący etap reformy zdrowia - wprowadzenie sieci szpitali i likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia - powiedziała premier Beata Szydło. Jak dodała, minister zdrowia musi przede wszystkim rozwiązać problem kolejek do lekarza.

"Przed ministrem zdrowia stoi w tej chwili jedna z najtrudniejszych reform, które podejmuje nasz rząd, dlatego że reforma służby zdrowia jest po pierwsze przez wszystkich bardzo oczekiwana, wiążą się z nią ogromne nadzieje, bo wszyscy sobie wyobrażają, że po wprowadzeniu tych zmian, które zaproponujemy, znikną te problemy, które są w służbie zdrowia, w tej chwili (w) dość słabo funkcjonującym systemie" - powiedziała premier w czwartek w radiowych Sygnałach Dnia.

Jak podkreśliła, rząd musi przede wszystkim rozwiązać problem kolejek do lekarza.

"To jest wyzwanie, które zostało postawione przed ministrem zdrowia (Konstantym) Radziwiłłem, on przygotował już w tej chwili projekty ustaw, będziemy dzisiaj o tym oczywiście rozmawiać, myślę że te projekty ustaw znajdą się również w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu, ta najważniejsza dotycząca sieci szpitali, dlatego że dzisiaj Komitet Stały Rady Ministrów będzie nad tym projektem pracował" - zaznaczyła szefowa rządu.

"W tej chwili wchodzimy w decydujący etap reformy zdrowia - (wprowadzenie) sieci szpitali i likwidacja NFZ" - zapowiedziała premier.

Projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali został we wtorek przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. W projekcie, który ma być w czwartek omawiany na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów w czwartek, resort zdrowia proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali.

PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z zapowiedziami ok. 85 proc. środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne będzie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów.

Wśród zmian w służbie zdrowia zaplanowanych przez rząd jest likwidacja NFZ od 1 stycznia 2018 r. Tym samym uprawnienia do leczenia w publicznej służbie zdrowia będą mieli wszyscy obywatele.

Premier Szydło podkreśliła w czwartek, że dyskusja na temat reformy zdrowia powinna być bardzo szeroka. "Takie reformy, jak edukacji, czy służby zdrowia zawsze budzą ogromne emocje i ta dyskusja powinna być bardzo szeroka" - zaznaczyła.

Szefowa rządu poinformowała, że w czwartek weźmie udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Główny temat spotkania, to kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia. "Jednym z punktów obrad jest dyskusja na temat zmiany w służbie zdrowia, pojadę (tam) będę brać udział w tym spotkaniu" - powiedziała Szydło.

Premier zaznaczyła, że minister zdrowia w ubiegłym roku wprowadził już część rozwiązań, dotyczących reformy zdrowia. "Sztandarowy projekt, to były darmowe leki dla seniorów i ten program już funkcjonuje od ubiegłego roku" - podkreśliła.

Szefowa rządu spotka się w czwartek w ramach przeglądu resortów z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Celem zaplanowanego na dwa tygodnie przeglądu jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.